Tarjoukset

27.2.2024Tarjoukset voimassa 28.2.-5.3.2024Lue lisää »13.2.2024Tarjoukset voimassa 14.-20.2.2024Lue lisää »

Aukioloajat

ma-to.. 9:00 - 18:00
pe....... 9:00 - 19:00
la........ 9:00 - 18:00
su...... 11:00 - 18.00

Yhteystiedot

Väkkäräpakantie 4
63610 TUURI
Puh. 0400115585


AHMA

Rekisteriseloste

 

Rekisteriseloste/tietosuojaseloste

 1.Rekisterinpitäjä

 Tukkumyynti Mikko Keskinen Oy / Tukkumyynnin Extranet/rekisteriasiat

Aspinmäentie 26

63610  TUURI

y-tunnus 0834049-9

Puhelin : +358 400 115585

 

2.Yhteyshenkilö reskisteriä koskevissa asioissa

 Tukkumyynti Mikko Keskinen Oy:

Satu Kautonen

Aspinmäentie 26, 63610  TUURI

Puhelin: +358 400 115585

sähköposti: satu.kautonen@mikkokeskinen.com

 

3.Rekisterin nimi

 Tukkumyynti Mikko Keskinen Oy: www.mikkokeskinen.com - Extranetin asiakasrekisteri

 

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

 Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen.

 

5.Rekisterin tietosisältö

yhteystiedot (nimi, osoite, y-tunnus, puh.nro, sähköpostiosoite) yhteydenottoa varten
tunnistustiedot (salasana/käyttäjätunnus)

 

6. Henkilötietojen säilytysaika

 Henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa.

Henkilötiedot voidaan säilyttää kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai yrityksien sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.


 7.Säännönmukaiset tietolähteet

Kerätään internetissä asiakkaan suostumuksella

Extranetin asiakasrekisterin tietolähteenä ovat verkkopalvelun asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot.

 

8.Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

9.Rekisterin suojauksen periaatteet

 A.Manuaalinen aineisto

 Jos sähköisesti tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja rekisterinpitäjällä on ainoastaan aineiston käyttöoikeus.

 B.ATK:lle talletetut tiedot

 Rekisteri sijaitsee Fonectan ylläpitämällä palvelimella.


 10.Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

 

Extranetin asiakasrekisteritietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen päättymisen vuoksi.

 

11. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

 Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Lisätietoa tarkastus- ja tiedonkorjaamisoikeudesta löytyy tietosuojavaltuutetun ohjeistuksesta.

 

Tarkastus- ja korjauspyynnöt osoitetaan:

 Tukkumyynti Mikko Keskinen Oy

Satu Kautonen

Aspinmäentie 26, 63610  TUURI

Puhelin: +358 400 115585

Sähköposti: satu.kautonen@mikkokeskinen.com